Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Deze raad wordt samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van ouders / verzorgers van leerlingen en personeel. Zij behartigen de belangen van het personeel en de leerlingen van de school. De raad heeft in een aantal zaken instemmingsrecht. In de wet Medezeggenschap staan de onderwerpen nader omschreven. Verder kan de MR aan het bestuur in alle zaken advies geven.

 

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016