Algemeen

Medezeggenschapsraad (MR)                  

Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs bij MET. Denk hierbij aan belangrijke zaken als: verbeteringen in het onderwijs, het zorgplan van het samenwerkingsverband van het Voortgezet Onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders meehelpen in het onderwijs en andere activiteiten en afstemming met de Raad van Toezicht.

Activiteiten

De MR komt tenminste 5 maal per schooljaar bijeen. De MR kan één of meer deskundigen uitnodigen om mondeling of schriftelijk advies te krijgen. De MR is bevoegd tot bespreking, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken van onderwerpen die de school aangaan. Het gaat om het vaststellen of wijzigen van zaken die de organisatie van de school aangaan op het terrein van: onderwijs, zorg, stage, vrije dagen rooster, personeelsbeleid, financieel beleid, strategisch beleid, beheer materiaal en gebouw, etc.

Samenstelling MR

In de MR van Met zitten vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Op Met bestaat de MR uit 8 leden, 4 ouders en 4 personeelsleden. Eerlijk verdeeld dus.

De MR bestaat uit de volgende leden:

 

  • Voorzitter: Raymond Riphagen (oudergeleding) 
  • Secretaris: Nick van Sambeek (teamgeleding) 
  • Informant: Fons de Wolf (bestuur) 
  • Lid: Petra Snaphaan (teamgeleding) 
  • Lid: Peter Smetsers (teamgeleding) 
  • Lid: Joop van Weegberg (oudergeleding) 
  • Lid: Nienke Brus (oudergeleding)
  • Lid: Gerben Wels (oudergeleding)


ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016