Nieuwsbrief 103 Bovenbouw

Scholen werken steeds vaker aan de 21e eeuwse vaardigheden van hun leerlingen. 

Deze vaardigheden zouden leerlingen moeten uitrusten voor een toekomst die nog niet goed te voorzien is, maar die naar verwachting steeds sneller zal veranderen en die in een steeds hoger tempo aanpassing van mensen verwacht. 

In de lessen mijn Leven op dinsdag het 5e en 6e uur willen we onze leerlingen hierin ook meer ervaring op laten doen. Vaardigheden als communiceren, samenwerken, creativiteit en problemen oplossen staan centraal. De leerling is meer zelfsturend en zelf handelend. De docent is begeleidend hierin. 

Inmiddels hebben we in periode 1 hiermee een start gemaakt rondom het thema: ‘hier en nu, toen en daar’.  De leerlingen hebben kennisgemaakt met allerlei onderwerpen uit de geschiedenis en in groepen samengewerkt aan opdrachten. De laatste 2 weken hebben ze een projectje uitgewerkt waarover ze zelf iets meer te weten wilden komen. Ieder groepje heeft op eigen wijze hun uitwerking gedeeld met de andere groepen van de bovenbouw. Er zijn bijvoorbeeld collages gemaakt, tentoonstellingen ingericht en vertellingen gedaan. De leerlingen vonden het spannend maar hebben het voor een eerste keer super goed gedaan. Deze werkwijze is nog erg wennen voor zowel leerlingen als docenten.  

In de week van 12 november beginnen we aan periode 2 met als thema: gezondheid.

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016