Nieuwsbrief 110: Onderbouw

En dan starten we alweer met de laatste periode van dit schooljaar.

Afgelopen week hebben wij weer een presentatieweek gehad. De leerlingen hebben veel kunnen vertellen danwel demonstreren over hun toekomst. Wat heb ik tot nu toe geleerd en wat is er nog nodig voor mijn toekomstig beroep of voor mij als persoon.

Wel is de afgelopen presentatieweek anders ingericht dan de vorige presentatieweken.
We hebben namelijk gemerkt dat het voor de leerlingen lastig is om een gehele ochtend te luisteren en te kijken naar de presentaties die gegeven worden.

Vandaar dat wij het als volgt hebben ingericht:
Afgelopen week heeft uw zoon/dochter voor de kleine pauze presentaties gezien of zijn eigen presentatie gedaan.
Na de kleine pauze hebben de leerlingen de lessen gevolgd die ze normaal ook op het derde en vierde uur hebben. Tijdens deze lessen zijn alle eindopdrachten samen met uw kind beoordeeld en hebben we een start gemaakt voor periode 4. Het thema "vrije tijd" zal hierin centraal staan.

Op naar periode 4... Wij hebben er zin in!ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016