Nieuwsbrief 116: Namens de directie

Enkele jaren geleden sprak de leerlingenraad en de ouderraad de wens uit om met pasjes te kunnen betalen in de kantine. “Net als op de grote scholen” en niet meer met een wat kinderlijke stempelkaart. Met Praktijkonderwijs heeft dat idee omarmd en uitgevoerd.

Deze werkwijze heeft ons ertoe gebracht om een webshop in te richten waarmee leerling ervaring kunnen opdoen om te bestellen en te betalen. Een veilige omgeving waarop - wij als school en u als ouder - invloed kunnen uitoefenen. Wetende dat onze leerlingen het best leren door ervaren is deze “Met-shop” een goede aanvulling van ons onderwijsprogramma geworden.

De laatste stap wordt nu werkelijkheid: pasjes kunnen opgeladen worden via de bankrekening met Ideal. Belangrijk wordt nu om de jongeren te stimuleren om deze optie te gaan gebruiken. Een mooie aanleiding om een broodje gezond te bestellen bijvoorbeeld. Voor de school én de ouders een taak om de leerling hierbij zonodig te begeleiden. Let wel: er is een bankrekening voor nodig van u of van de leerling.

We verwachten dat ouders goed in staat zijn om hun kind door de webshop te loodsen (www.met-shop.nl of via de drukknop op www.met-pro.nl). Mocht u het op prijs stellen om het stappenplan dat de school gebruikt te verkrijgen, dan kunt u dit regelen via de coach van uw kind.

Pasjes zijn ook te plaatsen op de telefoons van de leerling. Deze digitale pasjes maken het makkelijker om de betalingen veilig te gebruiken. Elke leerling heeft de mogelijkheid gekregen om de hiervoor bedoelde app te installeren.

(Onze speciale dank gaat uit naar Mathijs van Daalen die dit proces de afgelopen jaren vanuit de school heeft uitgevoerd. Mathijs zal per 1-11-2019 de school verlaten vanwege zijn pensionering)

Ton MilatzESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016