Nieuwsbrief 116: Onderbouw

Na een herfstvakantie zijn de leerlingen begonnen aan het laatste stukje van de eerste periode. Er wordt hard gewerkt aan de presentaties. Op maandag 4 November 2019 begint  de eerste presentatieweek van dit schooljaar. Presentaties zijn een belangrijk onderdeel van het lesprogramma op onze school. Tijdens de presentatie vertellen of laten de leerlingen zien wat ze gedaan en geleerd hebben de afgelopen periode. Voor fase 1 is dit de eerste keer dat zij gaan presenteren en voor de meeste leerlingen is dit best spannend. Tijdens de presentatie vertellen de leerlingen over zichzelf en over wat zij in deze eerste periode op school hebben geleerd. In fase 2 is de presentatie uitgebreid met het demonstreren van een geoefende praktische vaardigheid. Hiervoor gaan ze, als het kan, met de hele groep naar het praktijklokaal.

We hopen dat er weer veel ouders en verzorgers komen kijken en luisteren naar hun zoon of dochter.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016