Nieuwsbrief 118: Onderbouw

Volgende week (dinsdag 26 november) staat de ouderavond voor fase 2 op de planning. Vanaf 19.30 start deze avond gezamenlijk in de aula. Er wordt dan meer duidelijk over de overstap naar de bovenbouw. Er zal onder andere uitleg gegeven worden over stage, de dienst- en techniekvakken en de Entree opleiding. Het zal een zeer interactieve ouderavond worden waar door middel van spelvormen de verschillende onderwerpen aan bod komen.

In de onderbouw vieren wij Sinterklaas op donderdag 5 december in de coachclubs. De eerste twee lesuren zulen die donderdag in het teken staan van Sinterklaas. De coach van uw zoon/ dochter zal u hierover nader informeren.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016