Nieuwsbrief 120: Namens de directie

Onlangs mocht ik als directeur sollicitatiegesprekken voeren met leerlingen Retail, Transport en Logistiek. 15 jarigen waren (super-) zenuwachtig om in gesprek te gaan en bevraagd te worden op hun talenten voor de gekozen job. Een sollicitatiegesprek met de directeur is écht! Dat is iets anders dan in een boekje lezen over solliciteren. De meesten van u weten dat “de echte wereld” op onze school een terugkerend fenomeen is. Ons onderwijsconcept Big Picture Learning wordt hierdoor gekenmerkt. Zoveel mogelijk “voor het eggie”, zoveel mogelijk buiten de school als het binnen het lesprogramma past. Leerlingen tonen zich gemotiveerder, zien eerder de zin in van hun werkzaamheden. Gevolg is dat er meer inzet getoond wordt en dat zij deze langer vol kunnen houden. Daarom is stage binnen praktijkonderwijs zo belangrijk. Leren ervaren in de dagelijkse praktijk stimuleert en inspireert. Met Praktijkonderwijs probeert voortdurend de kans te benutten om leermomenten in de echte wereld te realiseren. Het levert ons echter ook nogal eens hoofdbrekens op: hoe vervoeren we groepen leerlingen naar een locatie buiten de school? Hiervoor hebben we busjes nodig. Verkeerstechnisch mag er maar een halve groep in het vervoermiddel. Dan hebben we dus ook extra mankracht nodig….Oplossingen vinden we in sponsoring en in samenwerking met MBO en HBO-studenten. 

Heeft u interesse in sponsoring met een zichtbare sticker op de schoolbus? Neem dan gerust contact met ons op. ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016