Nieuwsbrief 121: Namens de directie

Beste ouders, 

In Nederland tellen we in het Praktijkonderwijs 29.000 leerlingen op 175 scholen. Het Praktijkonderwijs is landelijk volop in beweging. Naarmate we meer praktisch opgeleide krachten nodig hebben, is er ook voor Praktijkonderwijs meer belangstelling vanuit het bedrijfsleven. 

In een recente publicatie van de Sector Praktijkonderwijs Nederland is het volgende ook voor u relevant: 

LEERLINGEN MET ARBEIDSPOTENTIEEL 
Praktijkonderwijs biedt voortgezet onderwijs aan leerlingen die het beste leren in de praktijk. Het gaat om leerlingen in een kwetsbare positie onder meer vanwege beperkte cognitieve capaciteiten in een steeds complexer wordende maatschappij. Het praktijkonderwijs heeft als opdracht om deze leerlingen te stimuleren en te ondersteunen hun talenten maximaal te ontwikkelen, door aan te sluiten bij hun mogelijkheden en passies. Dat biedt hen het meeste perspectief op zo zelfstandig mogelijk meedoen in de samenleving. Het praktijkonderwijs wil daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving: een samenleving die elk mens kansen biedt.  

OP EIGEN KRACHT 
Op zoek gaan naar de eigen kracht van leerlingen, en deze verder ontwikkelen. Dat is de essentie van wat we binnen het praktijkonderwijs doen. Het is niet eenvoudig, maar wanneer we de succesverhalen onderzoeken op ‘wat werkt’, horen we daar vaak dezelfde elementen in terug.  

Verder zien we dat leerlingen echt geholpen zijn met zo levensecht mogelijk onderwijs: leerlingen leren meer buiten de school dan binnen. Het leren gaat dan veel natuurlijker en leerlingen raken meer gemotiveerd. Levensecht leren beperken we niet tot de stages. Enthousiast zijn we over de ervaringen met praktijklessen die binnen bedrijven verzorgd worden. Voor onze school betekent dit dat we naast bedrijfsuitstapjes ook leren in groepsverband bij b.v. Vero Snoepfabriek, Futura Verzorgingstehuis, Breman-Zuid installaties  en de Vossenberg in Kaatsheuvel 

UITDAGINGEN VAN DEZE TIJD 
Het praktijkonderwijs zal zich de komende jaren blijven inzetten op het versterken van ‘wat werkt’ om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op en toe te leiden naar een volwaardige plek in de maatschappij: nieuwe vormen van maatwerk, meer levensecht leren en het verbeteren van de samenwerking met betrokken partijen. Dat is hard nodig want de wereld wordt er voor onze leerlingen niet eenvoudiger op en passende ondersteuning daarbij is niet vanzelfsprekend. 

PRAKTIJKONDERWIJS OP TELEVISIE 
Een kijkje op een supermoderne school voor Praktijkonderwijs in Nijmegen. Volg onderstaande link v.a. 10:21: 

https://wnl.tv/gemist/goedemorgen-nederland-202002120610/ 
Uit: “De Kracht van Praktijkonderwijs” Sectorraad Praktijkonderwijs Infoflits Week 7 - 2020 

Ton Milatz 

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016