MET PRO Nieuwsbrief
MET Praktijkonderwijs

Waalwijk, 15 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U heeft ongetwijfeld de berichten met betrekking tot het Corona-virus gevolgd. Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten tot 6 april. Dit betekent dat uw zoon of dochter vanaf morgen niet naar school kan komen.

Uitzondering
Voor ouders/verzorgers met een baan in één van de vitale sectoren, zoals de gezondheidszorg of de openbare orde en veiligheid, wordt een uitzondering gemaakt. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen welke beroepen hier precies bijhoren of klik hier. Indien u tot een van deze beroepsgroepen behoort en u geen opvang heeft, dan kunt u uw kind de komende periode, dus ook morgen, naar school laten komen. Dit geldt alleen wanneer uw kind klachtenvrij is en dus geen keelpijn, verkoudheids-, koorts- of hoestklachten heeft. We verzoeken u dringend dagelijks de coach van uw kind op de hoogte stellen wanneer uw kind naar school komt.

Stage
Loopt uw kind stage, volg dan voor de stagedagen de richtlijnen van het stagebedrijf. Voor de schooldagen geldt de richtlijn van school. Dat betekent ook dat uw kind terecht kan op school, mocht hij of zij niet naar de stage kunnen en u in één van de vitale beroepen werken.

Alternatief onderwijsprogramma
De komende dagen bekijken we met de leerkracht van uw kind of en op welke wijze we een alternatief onderwijsprogramma kunnen bieden, zowel thuis als bij de opvang op school.

Sterkte
Voor iedereen zijn dit vreemde tijden en onbekende omstandigheden die een grote aanpassing vragen van de hele samenleving, ook van u en ons. We wensen u veel sterkte en hopen van harte dat iedereen snel en ongeschonden uit deze situatie komt.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kind.

Met vriendelijke groet, ook namens Harry Hoekjen,

Lian Doesburg 

KLIK HIER VOOR DE UPDATE VAN 1 APRIL 2020

 
MET PRO
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden