MET PRO Nieuwsbrief
MET Praktijkonderwijs

Geachte leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Op vrijdag 15 maart a.s. staat er een landelijke stakingsdag gepland voor het hele onderwijsveld. Onze school sluit zich hierbij aan.

Eerdere stakingsdagen hebben opgeleverd dat er geld beschikbaar is gekomen om de werkdruk in het onderwijs te verlagen en om de salarissen van leraren te verbeteren. Dat is een goede eerste stap. Maar onvoldoende om de toekomst van ons vak te garanderen. Het lerarentekort is nog lang niet opgelost en het is een feit dat steeds minder mensen kiezen voor een baan in het onderwijs.

Om een duidelijk signaal af te geven is onze school op 15 maart dicht voor de leerlingen. Een aantal collega’s gaat die dag naar Den Haag om persoonlijk de stakingseisen kracht bij te zetten. We hopen natuurlijk van harte dat de stakingsactie een positief effect heeft.

De Fase 5 leerlingen zullen gewoon stage lopen. Er worden géén stagebezoeken afgelegd, maar wij dragen zorg dat het stageloket bereikbaar is voor calamiteiten.

We realiseren ons dat we u die dag extra belasten met de zorg voor uw zoon of dochter. Dat vinden we vervelend, maar we zien geen andere manier om vast te houden aan het doel om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

De directie van MET Praktijkonderwijs staat achter deze actie van het team.

Mocht u nog vragen hebben of anderszins willen reageren, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van school.

We hopen op uw begrip. Staken doen we niet voor ons plezier.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Ton Milatz en Fons de Wolff  (Directie Met-Praktijkonderwijs Waalwijk)

 
MET PRO
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden