Ouderraad

Ouderraad (OR)

Al tijdens de intake en aan het begin van elk schooljaar wordt ouders van de eerste fase gevraagd zitting te nemen in de ouderraad. De ouderraad onderhoudt niet alleen de contacten met ouders / verzorgers en de school. Zij ondersteunt tevens de leerlingen van de leerlingenraad bij het voorbereiden van allerlei activiteiten.

Tijdens de bijeenkomsten is een lid van de directie aanwezig, evenals de voorzitter van de leerlingenraad. De ouderraad verleent diensten bij het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor leerlingen. Zij is tevens betrokken bij het (mede-) organiseren van een algemene ouderavond.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016