Afdelingen

Na één jaar onderwijs weten we uit observaties en coachingsgesprekken met ouders en leerling meestal welke interesses de leerling heeft, welke passie een leerling nastreeft. Vaak is al duidelijk of de leerling kiest voor een technisch beroep of juist een dienstverlenend beroep. Deze keuzes worden zorgvuldig begeleid naar de 2e leerfase en vervolgd in verscheidene leerroutes in de bovenbouw.

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016