Leerlingenzorg

Een goede individuele ondersteuning voor onze leerlingen vraagt een professionele aanpak. Dagelijks functioneert er een zorgteam om de leerlingen, de coaches én de docenten in de uitvoering te ondersteunen. Ambulante begeleiders, een schoolmaatschappelijk werker, een schoolpsycholoog, een orthopedagogoog, een logopediste, vormen een basis van deskundig handelen gekoppeld aan het persoonlijk ontwikkelingsplan van de leerling. Ook worden er in samenwerking met instellingen buiten de school trainingen binnen de school verzorgd, o.a. op het gebied van sociale vaardigheid, weerbaarheid, faalangstreductie, agressiereductie (remweg).

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016