Praktijkonderwijs

Met Praktijkonderwijs heeft een bijzonder onderwijsconcept met een 10-tal uitgangspunten:

· Leren in de echte wereld
· Persoonlijk Leerplan
· Authentieke beoordeling
· Kleine, overzichtelijke organisatie
· Elke leerling telt
· Passende, veilige schoolcultuur
· Leiderschap met voorbeeldgedrag
· Betrokkenheid van ouders
· Loopbaanondersteuning
· Professionele ondersteuning van docenten

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016