Uitstroom

Zo’n 50% van onze leerlingen stroomt uit naar het bedrijfsleven, voornamelijk naar productiewerk.

Zo’n 30-40% is in staat om MBO te volgen, vaak op grond van de richting die reeds binnen het Praktijkonderwijs gevonden is. De route wordt als het ware afgemaakt. Niveau 1 en in mindere mate niveau 2 zijn haalbaar.

De overige 15 % van de leerlingen zijn het best op hun plek binnen de sociale werkvoorziening en soms ook bij dagbesteding.

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016