Belangrijke adressen

Hulpverlening MEE:www.meebrabant-noord.nl of 0416-675500

Centrum voor Jeugd en Gezin
:
Gratis bereikbaar tussen 13.00 en 17.00 uur: 0800 - 3 65 65 65
Balade 8  5142 WX Waalwijk  of www.jeugdengezinwaalwijk.nl

Inspectie van het Onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl  of  info@owinsp.nl of bel 0800-8051  

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:                                                                                            
Voor klachtmeldingen seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig geweld belt u met: 0900-1113111

Klachtencommissie stichting KOMM: mw. van Hezewijk: 0885073888

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016