Betrokkenheid ouders en leerlingen

Elke dag start  je in je coachclub. Je kunt om half negen al binnenlopen.

Zeker als je iets met je coach wilt bespreken. Tijdens de coachclub is er veel aandacht voor elkaar. Vooral ook veel aandacht voor de sociale vaardigheden die je in de groep nodig hebt. Er wordt tevens aan projecten gewerkt. Elke periode ga je met je groep een thema of project voorbereiden en presenteren. Iedereen op zijn eigen manier. Natuurlijk zijn je ouders/verzorgers en familieleden ook welkom bij zo’n presentatie! Zo kunnen zij zien waartoe jij in staat bent en vooral… hoe je groeit in je mogelijkheden. Het enthousiasme van je ouders wordt zeer op prijs gesteld. Zij zijn medeverantwoordelijk voor jouw ontwikkeling. Ook zij willen graag dat jij straks kans maakt op een passende baan.

De coach komt in de 1e en 3e fase op huisbezoek of nodigt je ouders enkele malen per jaar uit voor een goed gesprek met jou. Aan de hand van je rapport over je toekomst.

Je ontvangt 2 keer per jaar een rapport. Hierin word de ontwikkeling zichtbaar gemaakt van je  gedrag en werkhouding (sociale vaardigheden) en de vorderingen op de theorie-, praktijkvakken en stages. Dit doen we in gesprek met jou én je ouders, zodat er gelegenheid is om uitleg te geven en om elkaar te bevragen. Je voortgang is thuis te volgen in het volgsysteem Presentis. Overleg hierover met je coach.

Elke periode wordt afgewisseld met een presentatieweek. In deze week  houd jij je eigen presentatie en woon je de presentatie van andere leerlingen bij. Er wordt veel aandacht besteed aan de evaluatie van deze presentaties. Wanneer je geen presentatie houdt, kun je aan het einde van het jaar niet over naar de volgende leerfase. Op je rapport wordt vermeld hoe je de presentatie hebt gedaan.

Tijdens deze presentatieweek worden op donderdag en vrijdag de komende periode voorbereid. Er kunnen excursies worden ingepland. De laatste periode zullen deze 2 dagen worden gevuld met deelname aan kunstprojecten (CKV) binnen Waalwijk. De

werkstukken worden tentoongesteld of worden uitgevoerd op de laatste schooldag.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016