Foto en video

Op MET Praktijkonderwijs leren we de leerlingen om trots te zijn op de behaalde resultaten. We bouwen een portfolio op en leren de leerling zicht te krijgen op de eigen mogelijkheden. Zowel bij presentaties als bij activiteiten zullen er regelmatig foto’s en korte filmpjes worden gemaakt. Deze zullen voornamelijk intern worden gebruikt voor instructiedoeleinden en als bewijsmateriaal van geleverde prestaties. Wanneer de foto’s gebruikt worden in een publicatie waarbij een leerling herkenbaar en expliciet in beeld komt, zal contact met de leerling en ouders worden opgenomen voor toestemming.

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016