Gedragscode

De ontwikkelingen in de maatschappij, de herwaardering van waarden en normen en praktijkincidenten op scholen in Nederland en elders vormen voor MET-Pro de aanleiding om een gedragscode op te stellen. Hierin staan belangrijke richtlijnen beschreven die als doel hebben duidelijkheid én eenstemmigheid te creëren ten aanzien van de wijze waarop we met elkaar om willen gaan. 
 
De richtlijnen komen voort uit de normen en waarden die we binnen MET-Pro wenselijk vinden om te hanteren. Uitgangspunt is dat alle betrokkenen zich op een respectvolle manier gedragen. Dit levert een positieve bijdrage aan de schoolveiligheid en daarmee het realiseren van goed onderwijs.

Klik hier voor de volledige gedragscode van Met Praktijkonderwijs Waalwijk.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016