Klachtenprocedure

Als u vragen heeft waarom een teamlid iets doet of zegt kunt u dat op de mens af vragen. Als dat niet lukt, of als u dat niet wilt, kunt u contact opnemen met de ‘contactpersonen voor klachten’ op de school. Indien nodig wordt de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld. De school is lid van de klachtencommissie stichting KOMM, regio west. ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016