Kwaliteitszorg

Wanneer de jongere naar Met Praktijkonderwijs komt, ontstaat een verwachting bij alle betrokkenen. Aan het einde van het 2e leerjaar zal de school terugkijken naar de ontwikkeling van de leerling. Samen met de ouders, de school en de leerling wordt opnieuw een verwachting uitgesproken over de toekomst. De interesse, de passie en de mogelijkheden van de jongere zijn dan beter in beeld. Deze bijgestelde verwachting leidt tot een passende leerroute in de bovenbouw, waarbij de leerling zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor zijn eigen lesprogramma. Passie en motivatie staan daarbij centraal. Het streven is om met deze realistisch geformuleerde  verwachting de volgende  leerfasen te doorlopen en af te ronden met een schooldiploma aangevuld met de felbegeerde branchecertificaten waarmee de leerling zich nader kan profileren.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016