Mediawijsheid en mobiele telefoons

Onze school bereidt leerlingen voor op de samenleving op  het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Mobiele telefoon en gebruik van Social Media zijn van deze tijd. Als school kiezen we ervoor om de leerlingen met de sociale media te leren omgaan. Mediawijsheid krijgt daarom meer aandacht in ons lesprogramma. Dit omvat de kennis en vaardigheden die nodig zijn om kritisch en bewust om te gaan met de moderne media. We willen de leerlingen stimuleren de voordelen van internet, sociale media en mobiele telefoons te benutten,  maar ook de nadelen en gevaren bespreekbaar maken. Er zijn dus ook afspraken over zaken die niet kunnen of mogen:  Foto’s of film maken door leerlingen zonder toestemming is bijvoorbeeld verboden.

Bij de start van de lessen worden mobiele telefoons door de leerlingen uitgezet en in de kluisjes of in speciaal daarvoor bestemde zakken in het leslokaal opgeborgen. Docenten kunnen toestemming geven om een telefoon t.b.v. de les te gebruiken:

B.v. opzoekopdrachten, agenda- en afsprakenbeheer. Daarbij staat het geluid uit. Als leerlingen zich niet aan de gemaakte afspraken houden wordt de telefoon in beslag genomen en aan het eind van de lesdag teruggegeven. Bij herhaling of ernstige overtredingen worden in overleg met de ouders maatregelen op maat genomen. Wij rekenen op uw begrip en medewerking!ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016