Onderwijshulpverlening etnische leerlingen

Het is algemeen bekend dat de schoolresultaten van etnische leerlingen achter blijven in vergelijking met Nederlandse leerlingen. Ze verlaten vaker vroegtijdig de school zonder diploma. Om deze achterstand te bestrijden, vroegtijdig uitval te voorkomen en ondersteuning te bieden aan docenten, ouders en  leerlingen neemt de school deel aan het project "Waalwijk Taalrijk". We  willen hiermee de betrokkenheid van de ouders voor onderwijs vergroten. Hierdoor hebben de leerlingen meer kans op succes in het vervolgonderwijs, zodat ze een goede positie op de arbeidsmarkt kunnen veroveren en beter kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Wilt u weten wat dit voor de jongere kan betekenen, dan kunt u  bellen voor een afspraak.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016