Pauzes

De leerlingen kunnen tijdens de pauzes gebruik maken van de services die op school in de aula of de automaten (na 14.05 uur) geboden wordt. In de aula hebben de leerlingen een schoolpas nodig (zie bijlage) om (gezond) eten en drankjes te kunnen verkrijgen. Als een leerling onverhoopt zijn lunchpakket vergeten is, kan dit door de school, tegen betaling,  worden verstrekt. Dit moet dan wel bij de teamleider van de bovenbouw worden gemeld vóór de ochtendpauze. Op vastgestelde tijden eten de leerlingen samen in de aula, in lokalen of desgewenst buiten, maar altijd onder toezicht.

Gezonde school / voedingsbeleid
Op onze school bieden we de leerlingen een gezonde schoolomgeving. Een gezonde leefstijl helpt de leerlingen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij er naar streven dat de leerlingen op school beter fruit, groente en brood kunnen eten dan dat zij snoepen. De producten die wij op school verkopen in onze schoolkantine zijn daarop afgestemd. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op school en wordt om deze reden slechts in enkele pauzes verkocht.

Dat betekent dat onze pauzes er als volgt uitzien;

  • Verkoop van gezonde broodjes in de ochtend  en middagpauze.
  • Minimaal 1 stuk fruit en één stuk groente per week per leerling.
  • Snoep wordt nog beperkt verkocht; de snoepautomaat is verwijderd.
  • Vanaf dit schooljaar zijn gekoelde watercontainers voor leerlingen beschikbaar. Ze mogen zelf hun flesje hier vullen. Er komt nog een voorlichting

Op andere momenten (bij uitjes of bij andere activiteiten) zorgt de school er voor dat gezond en lekker samen gaan door het eten en drinken op de activiteit af te stemmen. Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt u op www.voedingscentrum.nl

Gezonde school / rookvrije school
Op verzoek van ouders en teamleden is de school stap voor stap rookvrij gemaakt. Het team heeft een plan opgesteld dat door de Medezeggenschapsraad is goedgekeurd. De school is voor leerlingen, ouders en gasten rookvrij. Ook teamleden roken niet meer op het pauzeplein.

ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016