Personeelsleden en diensten

Onderbouw: 1e  en 2e fase

Hr. van Gulik

Teamleider, coach en docent

Mw. Dekkers

Theoriedocent

Hr. van Iersel

Coach en theoriedocent

Mw. van de Werf

Coach en theoriedocent

Hr. van Sambeek

Coach en theoriedocent

Mw. Milatz

Coach en theoriedocent

Mw. van Casteren

Coach en theoriedocent

Mw. Horvath

Coach en theoriedocent


Veilige Route

Mw. v. Haaren / Mw. Huijbregts

Coach Veilige Route A en theoriedocent

Hr. de Visser

Coach Veilige Route B en theoriedocent

Mw. Savelkouls

Onderwijsassistent Veilige Route

Mw. Van den Oord

Coach Veilige Route B en theoriedocent


Bovenbouw  3e tot en met 4e fase

Hr. de Kleijn

Teamleider en theoriedocent

Mw. Snaphaan

Coach en theoriedocent

Hr. van Oudhuizen

Coach en theoriedocent

Hr. Fleuren

Coach

Mw. Oostendorp

Coach en theoriedocent

Mw. van Noorden

Coach

Hr. Wagemakers

Coach en theoriedocent

Mw. van Limpt

Coach en theoriedocent

 

(Vak-) leraar

Hr. Ahmad

Praktijkvak: constructie

Hr. Verschuren

Praktijkvak: groen

Hr. Smetsers

Praktijkvak: Bouw, wonen en onderhoud

Hr. van Diem

Praktijkvak: Bouw, wonen en onderhoud

Mw. van Limpt

Praktijkvak: Retail, transport en logistiek

Hr. van Oudhuizen

Praktijkvak: Retail, transport en logistiek

Hr. Fleuren

Praktijkvak: Horeca en voeding

Mw. van Noorden

Praktijkvak: Zorg & welzijn

Mw. Oostendorp

Praktijkvak: Zorg & welzijn

 

Mw. Bevort

Praktijkvak: Horeca en voeding

Mw. Jansen

Lichamelijke Opvoeding

Dhr. Verschut

Lichamelijke Opvoeding

Mw. van den Oord

Mediacoach

 

Team stagebegeleiding, uitstroom en nazorg

Hr. van Nieuwburg

Teamleider / decaan

Mw. Badoux

Coördinatie en stagebegeleiding

Mw. van Bremen

Stagebegeleiding

Mw. de Jong

Hr. Vugts

Hr. de Visser

Stagebegeleiding

Stagebegeleiding

Stagebegeleiding Veilige Route

 

Intern ondersteuningsteam (IOT)

Mw. Beerens

Teamleider, orthopedagoge

Mw. Sleurink

Orthopedagogische ondersteuning

Hr. de Kleijn

School Video Interactie Begeleider

Mw. Dekkers

School Video Interactie Begeleider

 

Extern ondersteuningsteam (OT)

Hr. Verberne

Schoolmaatschappelijk werk (MEE)

Mw. drs. van Zandwijk

Mw. Dijkman

Dhr. van de Heijning

Mw. Thuring

Orthopedagoog tbv diagnostiek

Onderwijsondersteuner Cluster 3 / Mytyl

Onderwijsondersteuner Cluster 3

Onderwijsondersteuner Spraak- en taalontwikkeling

Mw. dr. Quik

Mw. van Snik

Jeugdarts GGD HvB

Schakelfunctionaris GGD HvB (gemeente Waalwijk)

Mw. Werten

Hr. Kaplan

Mw. van Etten

Mw. van Eijk

Ambtenaar Leerplicht gemeente Waalwijk

Ambtenaar Leerplicht gemeente Heusden

Ambtenaar Leerplicht gemeente Loon op Zand

Schoolagent

 

Faciliterend personeel

 

Mw. de Ruijter

Administratief medewerker

Mw. Koolen

Administratief medewerker

Hr. Bonke

Interieur verzorging

Vacature

Conciërge

 

Raad van Toezicht

 

Hr. Vromans

Voorzitter

Mw. Plagmeijer-Tuin

Lid

Hr. Van der Vleuten

Lid

Mw. van Doesburg

Lid

Hr. Van Delft

Lid

Mw. van Bakel-de Jong

Lid

Mw. van den Brink

Lid

 

 

 

Schoolleiding

 

 

Hr. Milatz

Directeur onderwijs

 

Hr. de Wolff

Directeur bestuurder

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

Hr. Wels

Voorzitter, oudergeleding

Hr. Riphagen

Lid oudergeleding

Hr. van Weegberg

Lid oudergeleding

Mw. Snaphaan

Lid teamgeleding

Hr. van Sambeek

Secretaris, teamgeleding

Hr. Smetsers

Lid teamgeleding

 

 

Contactpersonen voor klachten

Dr. van Gulik en mw. van Noorden

Externe vertrouwenspersoon

Mw. van Hezewijk (KOMM)

 

Ouderraad

 

Mw. Machielsen

Voorzitter

 

 

 

 

Leerlingenraad

Hr. Wagemakers

 

Woordvoerder – contactpersoon namens leerlingenESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016