Procedure schorsing en verwijdering

Met Praktijkonderwijs hecht veel waarde aan de veiligheid van de leerlingen. D.m.v. de persoonlijke coachstructuur is het mogelijk om de leerlingen nauwlettend te volgen. Door middel van preventie wil de school invloed uitoefenen op de sociale veiligheid. Soms komt het voor dat de leerling zichzelf niet voldoende kan reguleren.  De school treft in zo’n situatie eerst een aantal (ortho-) pedagogische maatregelen om de leerling én de docent te ondersteunen. De ouders worden hierbij betrokken. Wanneer deze maatregelen echter niet voldoende effect hebben, zal de school in bepaalde situaties overgaan tot kortdurende schorsing en in het uiterste geval verwijdering. Dit zal altijd in overleg gebeuren met de leerling en de ouders, zo nodig met de ambtenaar leerplicht van de betrokken gemeente. De procedure kunt u opvragen bij de administratie.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016