Veiligheid

Veiligheid bij MET
Om de leerlingen veilig te laten werken én te leren omgaan met de veiligheidseisen in diverse branches zijn  afspraken gemaakt. Hier wordt door het team op toegezien.

Verplichte kleding en schoeisel in de vaklokalen

- Leerlingen in de 1e fase en Veilige Route  kunnen NIET zonder de gehuurde kleding van de  school de vaklokalen in sector techniek betreden. Alle leerlingen dragen gesloten en stevige schoenen.
- Leerlingen vanaf de 2e fase die technieklessen krijgen, dragen in de vaklokalen een overall en  veiligheidsschoenen (via school of elders gekocht).
- Leerlingen vanaf de 2e fase die dienstverleningslessen volgen, dragen in de vaklokalen de  voorgeschreven kleding.

Veiligheids- en hygiëne afspraken voor de vaklokalen techniek en diensten

Bij het betreden van de vaklokalen dragen de leerlingen geen: ringen en oorbellen (groter dan een knopje) en worden de telefoons opgeborgen in de kluisjes. Tasjes worden niet onder de werkkleding gedragen en kunnen worden opgeborgen in de kluisjes. Lange haren worden in een staart gebonden. Om vieze handen / nagels te voorkomen worden, op verzoek van de leerling, werkhandschoenen door de school beschikbaar gesteld. Op sommige werkplekken zijn veiligheidshandschoenen verplicht. De school zorgt hiervoor. De werkplek wordt na afloop van de les door leerlingen opgeruimd en schoongemaakt. Gereedschappen worden op de plaats teruggebracht.

Verkeer en veiligheid - Brabants Veiligheidslabel (BVL) en VCA

In samenwerking met de gemeente Waalwijk en andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt er in de gehele provincie Noord-Brabant aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Verkeersopvoeding blijft een belangrijk vak op het lesrooster.

Behalve verkeersregels wordt er m.n. aandacht besteed aan het gedrag in het verkeer en de betekenis hiervan voor de jongere zelf en de medeweggebruikers.

Met autorijschool Bax is er op school de afgelopen jaren een uitstekende samenwerking opgebouwd om de leerlingen te ondersteunen bij het verkrijgen van een bromfietscertificaat voor 16-jarigen, tegen betaling van een gereduceerde prijs. Deze cursus ondersteunt bij het behalen van het theoriecertificaat als onderdeel van het bromfiets rijbewijs.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016