Verzuim

Verzuim bij leerlingen wordt streng gevolgd door de overheid. DUO stelt u als ouders en de school verantwoordelijk voor een juiste registratie van het verzuim. De GGD ondersteunt met het project M@zl de school om het ziekteverzuim zoveel mogelijk terug te dringen. De volledige regeling voor (ziekte-)verzuim kunt u opvragen bij de administratie.

Als de school geen bericht van afmelding krijgt, word je als ongeoorloofd afwezig genoteerd en wordt dit gemeld  aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente waar je woont. De ouders worden dan samen met de leerling uitgenodigd voor een onderhoud met deze ambtenaar. Onze school ondersteunt uiteraard het leerplichtbeleid van de gemeente Waalwijk: www.waalwijk.nl (zoek op leerplicht).ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016