“Werken en leren” via de Entree-route MBO-1

Leerlingen in de bovenbouw kunnen deelnemen aan de Entreeroute voor de lessen nederlands en rekenen/wiskunde. V.a. fase 3 worden zij in staat gesteld om aan de eisen van de Entree-opleiding te kunnen voldoen voor deze vakken. Deze Entree-route is bedoeld voor leerlingen die de mogelijkheid hebben getoond om door te stromen naar de Entree-opleiding in de 5e leerfase. Mogelijkheid en motivatie staan centraal! Let op voor niet-realistische verwachtingen: de instroommogelijkheden naar MBO zijn verzwaard. De decaan Met-PrO adviseert de haalbaarheid van het MBO. Indien de leerling voldoende mogelijkheden heeft, wordt een voorlopig studieadvies afgegeven. Deze wordt na 4 maanden omgezet in een bindend studieadvies.

Indien de Entree-opleiding niet met succes kan worden gevolgd, heeft dit mogelijk ongewenste gevolgen voor de leerling. Dringend adviseren we u om hierover tijdig contact op te nemen met dhr. Van Nieuwburg (decaan). 

Klik hier voor uitgebreide informatie.ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016