Hulp nodig na school?

Met- Praktijkonderwijs kan nog 2 jaar behulpzaam zijn als je vragen hebt. Daarvoor moet een nazorgformulier worden ingevuld en ondertekend. Aan nazorg zijn geen kosten verbonden.  
Soms kan de gemeente waarin je woont helpen. Neem hiervoor contact op met het WMO-loket.

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016