Regelingen en subsidiemogelijkheden

De Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW). En een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Ook leerlingen van praktijkonderwijs vallen onder de participatiewet en komen in aanmerking voor opname in het doelgroep register. Hiervoor dient een aanvraag te worden gedaan bij UWV. Vervolgens kijkt de desbetreffende gemeente naar de begeleiding die een leerling nodig heeft bij het vinden en behouden van werk.

De coach van de leerling begeleidt bovenstaand proces.

Regelingen en subsidiemogelijkheden

Jobcoaching: Een leerling met een baan kan begeleiding krijgen van een jobcoach. De aanvraag hiervoor moet bij de gemeente worden gedaan. School kan behulpzaam zijn bij het aanvragen van een jobcoach.

Dagbestedingsindicatie: Voor leerlingen met grotere begeleidingsbehoefte bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een indicatie voor dagbesteding. De gemeente helpt bij de aanvraag hiervan.

Mobiliteitsbonus: Een werkgever kan een mobiliteitsbonus krijgen als hij een werknemer met een ziekte of handicap  in dienst neemt. Een mobiliteitsbonus is een korting op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling van deze premies.

Loonkostensubsidie: De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

No Risc polis: Met een no-riskpolis kan een werknemer een Ziektewetuitkering van UWV krijgen als hij uitvalt door ziekte binnen 5 jaar nadat hij bij zijn werkgever in dienst kwam. Dat betekent dat de loonkosten bij ziekte voor een groot deel niet zelf hoeft te betalen.

Proefplaatsing:  Denkt u erover om iemand in dienst te nemen die moeilijk aan werk kan komen, maar heeft u twijfel of de kandidaat het werk aan kan? Dan zijn er mogelijkheden om deze werknemer op proef te laten werken. De kandidaat behoudt daarbij zijn uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet proefplaatsing. De proefplaatsing duurt meestal 2 maanden en kan aangevraagd worden bij UWV.

Gemeentelijke subsidies en regelingen: Gemeentes hebben ook vaak hun eigen vormen van subsidies en regelingen. Dit kan per regio verschillen. Indien u hier meer over wilt weten, dan kunt u het beste contact opnemen met de betreffende gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie over de regelingen en subsidiemogelijkheden kunt u de site van UWV raadplegen (www.uwv.nl), kijk op http://www.sombanenafspraak.nl/financien/waar-kan-ik-subsidie-aanvragen/ of neem contact op met één van de stagecoaches. ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016