Stage evenementen

Een ouderavond over stage. (Klik hier voor de jaarkalender)

Voor de leerlingen en ouders vindt aan het einde van fase 3 een ouderavond plaats over stage. Op deze avond presenteren een aantal bedrijven zich op school tijdens de stagemarkt. Leerlingen kunnen informatie inwinnen bij deze bedrijven en zo contact leggen voor een mogelijke stage.

 ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016