Stage in fase 3

Het is belangrijk om kennis te maken met de arbeidsmarkt. Er zijn erg veel  verschillende beroepen. Leerlingen in de leeftijd van 15 en 16 jaar hebben ook vaak zelf de behoefte om kennis te maken met werken. Daarom lopen onze leerlingen in fase 3  een  dag per week stage. Dat kan in een kleine groep gebeuren of alleen. Samen met de coach bespreken we eerst de wensen  en de mogelijkheden van de leerling. We passen de stage daar zoveel als mogelijk op aan. Ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte stageplaats gebeurt in samenwerking met het stagebureau. ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016