Stage in fase 5

In fase 5 richten we ons helemaal op de uitstroom van de leerling. Voor veel leerlingen betekent dit een toeleiding naar arbeid. Soms met ondersteuning, soms zonder  ondersteuning. Hiervoor is veel  overleg met werkgevers en de Gemeente nodig. Soms wordt het UWV ook betrokken bij beoordelingen van arbeidsmogelijkheden.  Er zijn ook leerlingen die zich dit schooljaar toeleggen op aansluiting met het MBO via een Entreeopleiding. Met Praktijkonderwijs adviseert leerlingen en ouders hierover.  Om goed zicht te kunnen krijgen op  arbeidsmogelijkheden  en om de kans op werk  bij een werkgever zo groot mogelijk te maken, lopen de leerlingen 4 dagen stage per week. ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016