Stagetijden

MET Praktijkonderwijs geeft er de voorkeur aan leerlingen stage te laten lopen tijdens schooltijden, Dit is echter bij meerdere beroepsrichtingen niet altijd mogelijk. Als uitgangspunt worden de richtlijnen gehanteerd zoals opgesteld in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA). http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijdenESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016