Stagevergoeding

Voor bedrijven bestaat er geen verplichting om stages te vergoeden. Een goede begeleiding vraagt op het werk ook veel tijd van de begeleider. Toch gebeurt het wel dat een stage door het bedrijf wordt vergoed. Dat gebeurt dan op initiatief van het bedrijf zelf. ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016