Ziekmeldingen

Bij ziekte belt de leerling zelf het stagebedrijf én de school en meldt zich ziek. Ziekmeldingen moeten voor aanvang van werktijd gemeld worden. School neemt daarna ook contact op met het bedrijf. Als je beter bent, geef je dit ook weer op tijd aan het bedrijf én de school door. ESF
Europees Sociaal Fonds (ESF)
voor de toekomst van onze leerlingen

MET Praktijkonderwijs Waalwijk - Alle rechten voorbehouden © 2016