AANMELDEN

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. Om toegelaten te kunnen worden tot het praktijkonderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV Pro) nodig.
Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband VO De Langstraat 30-09. De volgende landelijke toelatingscriteria gelden hiervoor:
 • De intelligentiescores van de praktijkschool leerling liggen tussen 55 en 80.

 • De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:

  • inzichtelijk rekenen;

  • begrijpend lezen;

  • technisch lezen;

  • spellen.

Eén van de domeinen moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen zijn.

Procedure

Er is geen centrale aanmelding. Er kan gedurende het gehele jaar contact opnemen met onze school. Een leerling wordt toegelaten tot het praktijkonderwijs als hij/zij voldoet aan de criteria en we kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling.
Mogelijkheden om de overstap te ondersteunen
 • intakegesprek
 • oriënterend gesprek
 • rondleiding
 • warme overdracht
 • open avond
 • open dag
 • introductiedagen bij start schooljaar
 • kennismakingsdagen nieuwe leerlingen
 • informatiedagen
 

Contact

Koetshuislaan 1
5146 BA Waalwijk
Bellen: (0)416 33 34 16