Melding afwezigheid of ziekte

Ziek melden op school
Bij afwezigheid van een leerling door ziekte of andere onverwachte omstandigheden, dient één van de ouder(s)/verzorger(s) dit voor 08.30 uur in de ochtend telefonisch te melden. Onze school is bereikbaar via het telefoonnummer 0416 333 416.

Ziek melden op het stageadres
Wanneer de leerling stage heeft, is het de bedoeling dat de ouder(s)/verzorger(s) zowel het stagebedrijf als de school informeren.

Leerling wordt ziek op school
Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, meldt zich bij de coach/ teamleider. Er wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) om de ziekmelding door te geven.

Beter melden
Wanneer de leerling weer beter is, dient één van de ouder(s)/verzorger(s) dit telefonisch te melden. Onze school is bereikbaar via het telefoonnummer 0416 333 416.

Wij verzoeken u afspraken met tandarts e.d. zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen.

Te laat 

In het belang van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid willen we dat de leerling ruim op tijd op school arriveert. Wanneer de leerling te laat komt, meldt de leerling zich bij de conciërge voor een te-laat-briefje. Als het vaker voorkomt, zal niet alleen de verzuimde tijd ingehaald moeten worden. Deze tijd wordt namelijk verlengd. De coach zoekt vervolgens contact met de ouders. Leerlingen die langer dan een half uur moeten nablijven, kunnen naar huis bellen.  

Verlof

Extra verlof is slechts mogelijk indien er gewichtige omstandigheden of belangrijke redenen zijn of de aard van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling seizoensgebonden is (dit blijkt uit de bijgevoegde werkgeversverklaring). Meer informatie kunt u opvragen bij de leerplichtambtenaar die te bereiken is via de website van uw gemeente.

U kunt bij onze directeur verlof aanvragen voor uw zoon of dochter. Gebruik daarvoor het formulier ‘verlofaanvraag’.

 

Contact

Koetshuislaan 1
5146 BA Waalwijk
Bellen: (0)416 33 34 16