ONS onderwijs 

​MET Praktijkonderwijs (MET PrO) is een middelbare school in Waalwijk. Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. We bereiden onze leerlingen voor op een passende plek binnen onze de maatschappij op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap. De uitstroom van onze leerlingen is altijd gericht op werken, maar kan meer of minder theoretisch zijn. De uitstroommogelijkheden variëren van uitstroom naar (begeleid) werken tot doorstroom MBO 2.

MET Praktijkonderwijs maakt deel uit van Willem van Oranje Scholengroep.

Waarom MET PrO?

MET Praktijkonderwijs is maatwerk. Wij zijn er voor leerlingen die het beste leren door doen en ervaren. Theorie wordt zoveel mogelijk in relatie met praktijk betekenisvol gemaakt. Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen zichzelf leren kennen, zelfvertrouwen krijgen, weten waar hun mogelijkheden liggen en dat zij onze school verlaten met een passende uitstroom. Wij focussen op hun talenten en kwaliteiten, waardoor onze leerlingen worden uitgedaagd ontwikkeling te laten zien op verschillende gebieden.

 

 

 

 

 

Contact

Koetshuislaan 1
5146 BA Waalwijk
Bellen: (0)416 33 34 16